سیاست های حفظ حریم خصوصی

سیاست های حفظ حریم خصوصی

۱-در صورتی که فایل شخصی خود را برای ما ارسال نموده اید به شما این اطمینان خاطر را می دهیم که کادوطرح از فایل شخصی شما حفظ و نگهداری می کند و بعد از گذشت یک ماه از دریافت سفارش و اطمینان از رضایت شما فایل های شخصی از آرشیو کادوطرح پاک خواهند شد.
۲- در صورتی که شما ایده ی شخصی خود را در اختیار ما گذاشته اید و همکاران ما در واحد طراحی کادوطرح ایده ی شما را پردازش و پیاده سازی کرده باشند، شما حق انتخاب دارید که به مجموعه ی کادوطرح مجوز استفاده از فایل خود را بدهید و یا آن را صرفا برای خود نگه دارید. در این صورت کادوطرح خود را موظف به حفظ آن می داند.
با آسودگی خاطر از کادوطرح، یکی از امن ترین وشادترین نقاط دنیا ، خرید کنید ! ما اینجا هستیم تا شما به انتخاب خود افتخار کنید.