ارسال با پست

کلیه سفارش ها چه قاب های سفارشی و چه قاب های عادی به وسیله پست سفارشی و یا پست پیشتاز در اسرع وقت برای شما مشتریان عزیز کادوطرح ارسال خواهد شد.

ارسال با پیک موتوری

کلیه سفارش ها چه قاب های سفارشی و چه قاب های عادی به وسیله پیک موتوری فقط برای مشتریان تهرانی در اسرع وقت برای شما مشتریان عزیز کادوطرح ارسال خواهد شد.