پرداخت با کلیه بانک ها

مشتریان عزیز کادوطرح می توانند هزینه قاب ها را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی کلیه بانک های عضو شتاپ پرداخت نمایند.